ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τους Όρους Χρήσης της δικτυακής πύλης grafomichani.com . Στο κείμενο, το οποίο ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχθεί, προκειμένου να συνεχίσει την πλοήγησή του στον χώρο, καθορίζονται οι υπηρεσίες ενημέρωσης που προσφέρονται, ο τρόπος και η έκταση παροχής του, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του grafomichani.com καθώς και των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Προσφερόμενο περιεχόμενο
Το
grafomichani.com, οι δημιουργοί και διαχειριστές του, είναι δικαιούχοι όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης με την επωνυμία αυτή. Μέσω της δικτυακής πύλης προσφέρουν δωρεάν στους επισκέπτες και μέλη της (εφ’ εξής «χρήστες») πληθώρα περιεχομένου και υπηρεσιών. Σε όλες τις σελίδες των ενοτήτων και των υπηρεσιών του grafomichani.com μπορεί και δύναται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε είδους. Ο χρήστης των υπηρεσιών του grafomichani.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το grafomichani.com δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιoνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες. Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες προτάσεων, ενημέρωσης και κριτικής, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο grafomichani.com διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του 
grafomichani.com συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του grafomichani.com. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του grafomichani.com και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προιόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και δεν έχει να κάνει με το 
grafomichani.com

Περιορισμός ευθύνης
Το 
grafomichani.com καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, χωρίς όμως να εγγυάται και κατά συνέπεια χωρίς να ευθύνεται. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του grafomichani.com για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη συγκεκριμένη χρήση. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το grafomichani.com. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το grafomichani.com είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Συνδέσεις (links) προς άλλα sites
Το
grafomichani.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Ψηφοφορίες
Η υπηρεσία « ψηφοφορίας » του 
grafomichani.com δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του grafomichani.com, το οποίο δύναται να καθορίζει όρους και προυποθέσεις συμμετοχής στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής αυτής. Tα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επ’ ουδενί μπορούν να θεωρηθούν, ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή έστω ένα ορισμένο κομμάτι της κοινής γνώμης ή ότι τα εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικά συμπεράσματα καθώς η συμμετοχή στις ψηφοφορίες είναι απολύτως ελεύθερη σε κάθε χρήστη και απολύτως προαιρετική.

Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του
grafomichani.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το grafomichani.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νέο νομικό πλαίσιο.

Cookies / Διευθύνσεις ΙΡ
Το
grafomichani.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του grafomichani.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης του grafomichani.com  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του grafomichani.com, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο grafomichani.com  κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Newsletter
Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του
grafomichani.com πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του δικτυακού τόπου που εγγράφονται στη λίστα και με τον τρόπο αυτό συναινούν στην αποστολή στη διεύθυνση email των ανωτέρω. Το grafomichani.com αναλαμβάνει να παρέχει στους χρήστες εύκολο και ανέξοδο τρόπο να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή τους από τη λίστα παραλειπτών του newsletter.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του 
grafomichani.com καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του grafomichani.com και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

μικρός ταξιδευτής: @da Cruz da Rocha (click στην εικόνα)